Kompleksowa 4-godzinna powtórka maturalna z chemii!!!

Zapraszam na 4-godzinny wykład z chemii rozszerzonej. 
To super sprawa tuż przed maturą! 
W trakcie wykładu powtórzymy wszystkie działy:

• Budowa atomu i przemiany jądrowe
• Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe
• Hybrydyzacja
• Systematyka związków nieorganicznych
• Reakcje w roztworach wodnych
• Stężenia i rozpuszczalność
• Stechiometria
• Maturalne zadania związane z pH
• Chemia organiczna
• Węglowodory i chlorowcopochodne
• Alkohole i fenole
• Związki karbonylowe
• Cukry

Do każdego działu przedstawię Wam kluczowe zadania, przypomnimy sobie najważniejsze zagadnienia, które najczęściej pojawiają się na maturze. 
Gwarantuję kameralną atmosferę z możliwością dyskusji i zadawania pytań.
Koszt 140 zł za całe spotkanie.