4-godzinna kompleksowa powtórka z chemii

Zapraszam na 4-godzinny wykład z chemii rozszerzonej.
To super sprawa tuż przed maturą!
W trakcie wykładu powtórzymy wszystkie działy:

• Budowa atomu i przemiany jądrowe
• Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe
• Hybrydyzacja
• Systematyka związków nieorganicznych
• Reakcje w roztworach wodnych
• Stężenia i rozpuszczalność
• Stechiometria
• Maturalne zadania związane z pH
• Chemia organiczna
• Węglowodory i chlorowcopochodne
• Alkohole i fenole
• Związki karbonylowe
• Cukry

Do każdego działu przedstawię Wam kluczowe zadania, przypomnimy sobie najważniejsze zagadnienia, które najczęściej pojawiają się na maturze.
Gwarantuję kameralną atmosferę z możliwością dyskusji i zadawania pytań.
Koszt 140 zł za całe spotkanie.

Terminy
7 maja od 9:00 do 13:00.
14 maja od 9:00 do 13:00, 14:00 do 18:00
Zapisy tel. 604339444
lub email info@biol-chem.edu.pl
Zapraszam !